Per 1 Januari 2017 zijn wij gestopt met het verlenen van reparatie en onderhoud